Belgische Stottervereniging: Onafhankelijk, objectief en voor iedereen!

Doelstellingen

Onze missie

Wij zijn een onafhankelijke, overkoepelende Belgische stotterorganisatie.
Dit zijn onze doelstellingen:

  • Objectieve en onafhankelijke informatie verschaffen aan zowel mensen die stotteren als aan de buitenwereld.
  • Samenwerking bevorderen tussen professionelen, stotteraars en hun omgeving.
  • Bestaande zelfhulpgroepen ondersteunen en nieuwe groepen oprichten onafhankelijk van de gevolgde therapie.
  • Recente ontwikkelingen rond stotteren op de voet volgen en die op een verstaanbare manier vertalen via de website.
  • Het thema "stotteren" onder het brede publiek brengen en het taboe rond stotteren doorbreken.
  • Ervaringen ter beschikking stellen van onder andere opleidingen logopedie, scholen, alle mogelijke ge├»nteresseerden...
  • België vertegenwoordigen bij ELSA (European League of Stuttering Associations) en ISA (International Stuttering Association) en contacten onderhouden met buitenlandse stotterverenigingen.
  • Een overkoepelend orgaan worden voor alle bestaande vzw's die met stotteren te maken hebben, voor zover zij onze doelstellingen onderschrijven.
  • Een aanspreekpunt van de stotterwereld worden voor de politieke wereld en de besluitvormers (ivm. bijvoorbeeld de terugbetaling enz.).

Wij willen echter geen therapie geven, vertegenwoordigen, vervangen of uitsluiten.

Alles wat in België ‘leeft’ in de stotterwereld zal zijn plaats krijgen binnen onze werking. Wij geloven in samenwerking.
Op dit moment zijn er veel actoren in de stotterwereld, maar is er weinig coördinatie. Wij wensen die leegte in te vullen.