Belgische Stottervereniging: Onafhankelijk, objectief en voor iedereen!

Therapie

BSV heeft voor u uitgezocht welke stottertherapieën er allemaal bestaan. Dat zijn er heel wat. Hieronder geven we een overzicht. Enkele opmerkingen hierbij:

  • Wij zijn geen wetenschappers, dat is ook niet bedoeling. Wel willen we mensen die op zoek zijn naar een therapie objectieve informatie geven. BSV heeft geen enkele voorkeur of voordeel bij het vermelden van deze of gene therapie. De lijst is wel mede opgemaakt en verbeterd door de leden van Wetenschappelijke Raad.

  • Een therapie is effectief wanneer de therapeut een goede differentiële diagnose gesteld heeft. Hij of zij moet ook inzien welke therapie past bij die bijzondere patiënt. Zoals uitgelegd in ons hoofdstuk ‘Therapeuten’ bestaan er duizenden manieren van stotteren en elke mens die stottert doet dat op zijn eigen unieke wijze. Daarom is het zeer moeilijk om een algemeen geldend antwoord te geven op een vraag die duidelijk individueel gesteld moet worden.

  • De therapeut moet bij voorkeur vele therapieën of technieken ter beschikking hebben, en weten wat ze inhouden en beogen, voordat hij voor en met die ene patiënt die ene therapie kiest. In een therapie gaat het niet alleen om ‘de inhoud’ van een therapie, maar ook om ‘hoe’, nl. de manier hoe de therapeut daarmee omgaat. De therapeuten en patiënten zijn immers geen machines die een methode toepassen en ondergaan.

  • We hebben geen strikt onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk onderbouwde therapievormen, maar hebben eerder een oplijsting gemaakt van de diverse therapeutische benaderingen en programma´s. Een publicatie is nooit volmaakt, zeker ook deze niet. Deze lijst heeft een dynamisch karakter, en is dus vatbaar voor eventuele aanvullingen en wijzigingen. Daarom zouden we iedereen dankbaar zijn die opmerkingen, commentaar of suggesties voor verbetering heeft.

  • In de toekomst willen wij u een forum aanbieden waarop u opmerkingen kan plaatsen. Dit kan een plaats zijn waar stotteraars en/of hun omgeving hun ervaringen kunnen delen met deze of gene therapie. Dit is erg nodig want wij voelen in de stotterwereld dat er heel wat vragen zijn hierrond. Na de initiële vraag "Moet ik of mijn kind in therapie?" volgt er altijd de vraag: "Welke therapie is het meest geschikt?"

  • De lijst is alfabetisch opgesteld (A-Z), dus niet in orde van chronologie of belang. Alternatieve therapieën zoals Mc Guire en Hausdörfer staan gegroepeerd op de pagina ‘Alternatieve therapieën’ onderaan.

Camperdown Programm

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Dit is een programma voor tieners en volwassenen, waarbij prolonged speech centraal staat en aangeleerd wordt door imitatie van een video-opname.

Lees de volledige beschrijving

Charles Van Riper (1905-1994)

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

De benadering bestaat uit 4 fasen. Er wordt gemaakt van het MIDVAS-principe: Motivation, Identification, Desensitization, Variation, Approximation and Stabilization.

Lees de volledige beschrijving

Delayed auditory feedback (DAF).

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Programma gebaseerd op het gebruik van delayed auditory feedback (DAF)

Lees de volledige beschrijving

‘Demands and capacities’-model. Eisen en capaciteitenmodel

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Bij kinderen worden de ouders/verzorgers en vaak ook het gezin bij de behandeling betrokken.

Lees de volledige beschrijving

Fluency Rules Program.

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

FRP is een programma voor kleuters en lagereschoolkinderen dat bestaat uit 7 regels om stotterende kinderen educatief onderricht te geven over fysiologische begrippen met betrekking tot het produceren van vloeiende spraak.

Lees de volledige beschrijving

GILCU – Gradual Increase in Lenght and Complexity of Utterance

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

GILCU is één van de vroegste directe therapievormen gebaseerd op de zogenaamde operante conditionering: vloeiende spraak wordt beloond, stotters worden bestraft.

Lees de volledige beschrijving

Hausdörfer-methode

Geplaatst op: 23/06/2013 | Bijgewerkt op: 23/06/2013

De Hausdörfer-therapie is erop gericht de spraak op een natuurlijke wijze aan te sturen door het wegnemen van spreekspanning. Hierdoor wordt het vertrouwen in het spreken hersteld.

Lees de volledige beschrijving

Impoco-methode

Geplaatst op: 23/06/2013 | Bijgewerkt op: 23/06/2013

Een 4-daagse Nederlandstalige stage van woensdag t/m zaterdag wordt in Vlaanderen één- à tweemaal per jaar georganiseerd in de buurt van Aalst. Nadien hebben oud-stagiairs onbeperkt toegang tot alle Impoco-stages overal ter wereld.

Lees de volledige beschrijving

Intensive Fluency Training

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Programma van 3 weken bedoeld om vloeiende spraak te vestigen (week 1), te generaliseren (week 2), en te behouden (week 3).

Lees de volledige beschrijving

LIDCOMBE

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Het Lidcombe-programma, dat genoemd is naar de plaats in Australië waar het ontworpen werd, is één van de meest verspreide vormen van behandeling voor jonge kinderen (2 tot 6 jaar).

Lees de volledige beschrijving

McGuire Programma.

Geplaatst op: 23/06/2013 | Bijgewerkt op: 23/06/2013

3-daagse intensieve cursussen, van woensdag t/m zaterdagavond in een hotel in Antwerpen. Na de cursus heb je onbeperkt toegang tot oefenavonden, terugkomdagen en herhalingscursussen wereldwijd.

Lees de volledige beschrijving

Palin Parent-Child Interaction (Palin PCI) Therapy

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Palin PCI is een vorm van indirecte behandeling ontwikkeld aan het Michael Palin Centre for Stammering Children in London, voor kinderen tot 7 jaar.

Lees de volledige beschrijving

Precision Fluency Shaping Program - PFSP

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Een 3 weken durend intensief programma waarbij vloeiende spraak wordt aangeleerd op basis van verlengde spraak (prolonged speech), zachte steminzet, precieze articulatie en gecontroleerde ademhaling.

Lees de volledige beschrijving

Regulated Breathing Approach

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Programma gebaseerd op zogenaamde "habit reversal" (omgekeerde gewoonte).

Lees de volledige beschrijving

SIP

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Een volledig behandelingspakket, dat bedoeld is voor kinderen van 3 tot 9 jaar.

Lees de volledige beschrijving

Solution Focused Treatment With Families of Young Stuttering Children

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Een specifiek programma voor kleuters en lagere school kinderen.

Lees de volledige beschrijving

Successful Stuttering Management Program (SSMP)

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Dit programma is bedoeld voor adolescenten en jong volwassenen.

Lees de volledige beschrijving

Stutter Free Speech

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Uitgangspunt van dit programma is dat de stotteraar zelf zijn spraak moet leren contoleren.

Lees de volledige beschrijving

Systematic Fluency Training for Young Children

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Dit is een intens (2x per week 30 à 50 minuten), en zeer gestructureerd programma voor kinderen van 3 tot 9 jaar.

Lees de volledige beschrijving

The Fluency Development System for Young Children

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Dit programma voor jonge kinderen is ontwikkeld voor de directe behandeling voor de verbetering van de spraakvloeiendheid.

Lees de volledige beschrijving

Zelfhulpgroepen

Geplaatst op: 21/07/2014 | Bijgewerkt op: 21/07/2014

Het betreft verenigingen van stotteraars en ook ouders van stotterende kinderen die op regelmatige basis samenkomen en allerlei activiteiten organiseren.

Lees de volledige beschrijving