Belgische Stottervereniging: Onafhankelijk, objectief en voor iedereen!

ELU

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Stichter(s)/Uitvinder(s)

Costello, 1981 en Ingham, 1999.

Wetenschappelijke basis/ Effectiviteit

Niet bekend

Vorm (weekends, sessies)

Dit programma is zeer vergelijkbaar met de GILCU therapie, en kan worden gebruikt bij kinderen vanaf 4 jaar. Beginnend met monosyllabische woorden bouwt men in 20 stappen op naar conversatie. Ook hierbij wordt vloeiende spraak beloond, en worden stotterende uitingen bestraft. In tegenstelling tot bij GILCU, is er bij dit programma echter geen uitgewerkt onderdeel voor generalisatie.

Wie geeft het?

De stottertherapeut

Kost en terugbetaalbaarheid

Er worden honoraria gehanteerd, zoals die voor alle geconventioneerde logopedisten door het RIZIVworden vastgelegd.

Het RIZIV stipuleert terugbetaling van logopedische behandeling voor stotteren mits in acht name van de bekende regelgeving (KB Nomenclatuur). U vindt deze regelgeving hieronder:

“6.4. stotteren vastgesteld volgens de diagnostische criteria beschreven in punt 307.0 van de DSM IV (F 98.5 van de ICD-10). De ernst van het stotteren wordt gemeten door een test die voorkomt op een door de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten opgestelde limitatieve lijst. De score op de test dient te worden vermeld op het schriftelijk verslag van het bilan”

Korte en lange termijn effect

Niet bekend.

Terug naar het therapie overzicht