Belgische Stottervereniging: Onafhankelijk, objectief en voor iedereen!

Regulated Breathing Approach

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Stichter(s)/Uitvinder(s)

Azrin N.H. & Nun R.G., 1974.

Wetenschappelijke basis/ Effectiviteit

Niet bekend

Vorm (weekends, sessies)

Programma gebaseerd op zogenaamde "habit reversal" (omgekeerde gewoonte). De patiŽnt moet namelijk een gedrag aanleren dat onverenigbaar is met het af te leren gedrag. De kern van het programma is dat de spreker zijn spraak bij stottermomenten moet leren onderbreken, even pauzeren, diep inademen tijdens deze pauze en daarna onmiddellijk opnieuw verder spreken.

Wie geeft het?

De stottertherapeut

Kost en terugbetaalbaarheid

Er worden honoraria gehanteerd, zoals die voor alle geconventioneerde logopedisten door het RIZIVworden vastgelegd.

Het RIZIV stipuleert terugbetaling van logopedische behandeling voor stotteren mits in acht name van de bekende regelgeving (KB Nomenclatuur). U vindt deze regelgeving hieronder:

“6.4. stotteren vastgesteld volgens de diagnostische criteria beschreven in punt 307.0 van de DSM IV (F 98.5 van de ICD-10). De ernst van het stotteren wordt gemeten door een test die voorkomt op een door de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten opgestelde limitatieve lijst. De score op de test dient te worden vermeld op het schriftelijk verslag van het bilan”

Korte en lange termijn effect

Niet bekend.

Terug naar het therapie overzicht