Belgische Stottervereniging: Onafhankelijk, objectief en voor iedereen!

Verslag Wereldstotterdag BSV 2012

Geplaatst op: 30/10/2012

De Belgische Stottervereniging (BSV) stelde zich voor het eerst voor aan het grote publiek en organiseerde zelf een aantal activiteiten n.a.v. de Wereldstotterdag.
Hiervoor werkte ze samen met de Association Parole Bégaiement (APB). Er werd daardoor zowel een Franstalig als een Nederlandstalig programma aangeboden.

Dagverloop in Brussel

‘Levensthema's uit het leven van iemand die stottert’ vormde de rode draad doorheen de sessies. Professor Henny Annie Bijleveld (ULB) gaf een stand van zaken betreffende het neurologisch onderzoek rond stotteren. Het staat vast dat ‘dé’ persoon die stottert niet bestaat, omdat elke persoon met een eigen persoonlijkheid zijn ‘eigen’ stotteren ontwikkelt en hierdoor ook aangepaste hulp nodig heeft. Deze sessie was een succes: hoewel het om vrij moeilijke materie ging, vertaalde professor Bijleveld dit op verstaanbare wijze naar het publiek.

Ontspanning was een tweede thema binnen deze dag. De Taoistische Tai Chi vereniging kwam voor deze gelegenheid een demonstratieles geven, waaraan enthousiast aan deelgenomen werd. Met een 80–tal deelnemers waren de zalen dan ook propvol.

Ria Van Gucht, projectverantwoordelijke bij Manpower, nam het thema stotteren en werk voor haar rekening. Uit haar ervaring met mensen met een beperking gaf zij bruikbare tips in verband met solliciteren en het opstellen van een CV.

Veerle Waelkens (stottertherapeute, ESCF) nam het thema ‘kindertijd’ voor haar rekening. Op vraag van BSV gaf zij een praktisch gerichte sessie voor ouders met vragen rond het omgaan met het (beginnend) stotteren van hun kind. Deze sessie werd rijkelijk geïllustreerd met videomateriaal, wat bijzonder gesmaakt werd.

Tot slot stelde de Belgische Stottervereniging zichzelf voor. Concreet wilt de vereniging objectieve en juiste informatie verzamelen die wel er op de markt is, maar nu nog verspreid staat. Om de correctheid te garanderen, heeft men een wetenschappelijke raad opgericht: uit elke opleiding in Vlaanderen is er iemand vertegenwoordigd. Ook wil de vereniging de samenwerking bevorderen tussen alle partijen binnen ‘de stotterwereld’ door ze samen te brengen: mensen die stotteren, hun familie, logopedisten, leekrachten en een brug slaan tussen het zelfhulp- en professionele circuit.

Respons

Sinds de aankondiging van deze Wereldstotterdag, volgden de reacties vrij snel. Het initiatief werd spontaan verspreid door andere verenigingen en op het internet. Uiteindelijk namen maar liefst 150 mensen deel. ”Een complete verrassing en een beetje een overrompeling,“ reageert het bestuur.

De deelnemers vulden op het einde van de dag een evaluatieformulier in en konden een reactie laten in het gastenboek. ”Heel blij met BSV!“, klinkt het. ”Onder de indruk van jullie organisatie, jullie werk en jullie doelstellingen, proficiat!“

Ook werden er die avond prijzen uitgedeeld. Winnaars van de verhalenwedstrijd willen wij graag nog eens vernoemen: een gedeelde eerste plaats voor Liesbeth Wyckmans (proza) en Stefanie Adriaensens (poëzie). Eretitels gingen naar Frederik Vermander en Tinne De Voeght. Proficiat! Het enige minpunt was dat het avondprogramma een beetje in het water viel, doordat het merendeel van de deelnemers zo goed als alle sessies hadden gevolgd. BSV heeft dan met een kleine groep de dag feestelijk afgesloten.

Stottermuziek

Maar dat was niet alles. BSV had nog één verrassing in petto op maandag 22 oktober, officieel de ‘echte’ wereldstotterdag. Q–Music, Studio Brussel en Radio Nostalgie zonden op hun vraag ‘stottermuziek’ uit, een actie van BSV om op een ludieke wijze aandacht te vragen voor de stotterende mens en zijn omgeving.

Dankwoord

Langs deze weg wilt BSV in de eerste plaats zijn zustervereniging APB bedanken, alle sprekers, alle mensen die bereidwillig meehielpen én alle deelnemers die onze eerste Wereldstotterdag echt onvergetelijk maakten. Ook danken wij radiozenders Studio Brussel, Q–music en Nostalgie die ervoor zorgden dat stotteren die dag op ludieke wijze aandacht kreeg, wat uiteindelijk de belangrijkste reden is van het bestaan van Wereldstotterdag.

Terug naar overzicht